Service

BEHOV FOR SERVICE PÅ VARMEPUMPEN? SLIK GJØR VI DET!

Når du får besøk av en tekniker som skal utføre service på din varmepumpe vil prosessen gå raskt og effektivt for seg. .Du lurer kanskje på hva som skal skje trinn for trinn? Det er flere ting som gjøres, blant annet dette: • Dekselet til innedelen demonteres og vaskes • Registeret og viftehjulet rengjøres • Viftehjulets endelager får pålagt nytt fett • Drenering rengjøres og kontrolleres • Viftemotoren og luftspjeldene kontrolleres • Nye batterier i fjernkontrollen om det er behov for det, men disse skifter du også enkelt selv Varmepumpens varmedrift måles ved maksdrift. Da vil teknikeren måle blant annet at alle temperaturmålinger er innenfor standarden. Dette for å sikre optimal drift når kulda kommer!

SLIK UTFØRES SERVICE PÅ VARMEPUMPENS INNEDEL

Etter at innedelen har blitt kontrollert nøye vil det være tid for en sjekk av varmepumpens utedel. Når service på varmepumpens utedel utføres går man gjennom mange gjøremål og punkter, som blant annet: • Rengjøring av register og bunnpanne • Kontroll på gassmengden i systemet • kontroll av mekaniske og elektriske tilkoblinger • Kontroll av ventiler og isolering • Kontroll av viftemotor og vifteblad • Kontroll av varmestav/varmekabel i bunnpannen

SLIK UTFØRES SERVICE PÅ VARMEPUMPENS UTEDEL

Etter at innedelen har blitt kontrollert nøye vil det være tid for en sjekk av varmepumpens utedel. Når service på varmepumpens utedel utføres går man gjennom mange gjøremål og punkter, som blant annet:

 Rengjøring av register og bunnpanne
 Lekkasjetester av mekaniske tilkoblinger
 Kontroll av ventiler og isolering
 Kontroll av viftemotor og vifteblad
 Kontroll av varmestav i bunnpannen

Når utedelen er kontrollert skal også maskinens kjøledrift måles. Her settes viftehastigheten på maks, og termostaten settes til 16 grader, før man utfører en rekke målinger.

TRENGER DU VEDLIKEHOLD?

Kontakt oss, våre fagfolk står klare til å hjelpe deg!